Όνομα MetLife OΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ
Κατηγορία Ομολογιακό ΑΚ Κρατικό - Αναπτυγμένων Χωρών
Κωδικός Bloomberg ALEUDLB GA
Άδεια σύστασης 2/8/21.02.1994 - ΦΕΚ: 205/Β/30.03.1994, Τροπ/ση: 294/27.03.2018
Επενδυτικός κίνδυνος 4 (από 7)
Ημερομηνία έναρξης 15/04/94
Θεματοφύλακας Eurobank Εργασίας Α.Ε.
Δείκτης αναφοράς (benchmark) Bloomberg Barclays US Treasury TR Unhedged USD Index (LUATTRUU Index)

 
Επενδυτικός σκοπός
Επενδυτικός σκοπός του Α/Κ είναι η επίτευξη εισοδήματος από τόκους και δευτερευόντως η πραγματοποίηση υπεραξιών, επενδύοντας σε δολαριακά ομόλογα που εκδίδει το Αμερικανικό Δημόσιο, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και εταιρείες με υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση.
 
Σε ποιους απευθύνεται
Aπευθύνεται σε επενδυτές που προσδοκούν υπεραξίες από την άνοδο των τιμών των ομολόγων. Για τους επενδυτές με συνάλλαγμα βάσης το Ευρώ, η απόδοση θα εξαρτηθεί και από την εξέλιξη της ισοτιμίας ευρώ-δολαρίου κατά την διάρκεια της επένδυσης. Ενίσχυση του δολαρίου αυξάνει την απόδοση σε Ευρώ του Α/Κ.
 
Εξέλιξη Καθαρής Τιμής
 
 
 
Εξαγωγή Ιστορικών Στοιχείων Τιμών Προϊόντος
Από
Έως
Εξαγωγή
 
"Απευθυνθείτε στην MetLife ΑΕΔΑΚ (τηλ:++30 210 8787000 email: mfc_sales@metlife.gr) ή στον πιστοποιημένο ασφαλιστικό σας σύμβουλο για να ενημερωθείτε αναλυτικότερα για το προϊόν."
 
Επενδυτική Σύνθεση
 
Απόδοση
Ετήσια
( 31/12/19 - 31/12/20 )
-2.35%
Τριετής
( 31/12/17 - 31/12/20 )
4.75%
Πενταετής
( 31/12/15 - 31/12/20 )
-5.05%
 
Ενεργητικό (€)
Συνοδευτικά Έντυπα Α/Κ