Όνομα MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦ.
Κατηγορία Μετοχικό Εσωτερικού (Μικρή-Μεσαία Κεφαλαιοποίηση)
Κωδικός Bloomberg ALIMISC GA
Άδεια σύστασης 14/250/08.06.2001 - ΦΕΚ: 902/Β/13.07.2001, Τροποποίηση: 388/04.08.2021
Επενδυτικός κίνδυνος 6 (από 7)
Ημερομηνία έναρξης 31/08/01
Θεματοφύλακας Eurobank A.E.
Δείκτης αναφοράς (benchmark) ATHEX Hellenic Mid & Small Cap Index (HELMSI INDEX)

 
Επενδυτικός σκοπός
Η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του κεφαλαίου του επενδυτή μέσω υπεραξιών από μετοχές εταιρειών κυρίως μεσαίας και κατά δεύτερο λόγο μικρότερης κεφαλαιοποίησης.
 
Σε ποιους απευθύνεται
Το χαρτοφυλάκιο απευθύνεται σε μακροχρόνιους επενδυτές, που αποδέχονται τις έντονες διακυμάνσεις των μετοχικών αγορών, στοχεύοντας σε σημαντικές υπεραξίες συνδεδεμένες με την πορεία των εταιριών μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης του Χ.Α.
 
Εξέλιξη Καθαρής Τιμής
 
 
 
Εξαγωγή Ιστορικών Στοιχείων Τιμών Προϊόντος
Από
Έως
Εξαγωγή
 
"Απευθυνθείτε στην MetLife ΑΕΔΑΚ (τηλ:++30 210 8787000 email: mfc_sales@metlife.gr) ή στον πιστοποιημένο ασφαλιστικό σας σύμβουλο για να ενημερωθείτε αναλυτικότερα για το προϊόν."
 
Επενδυτική Σύνθεση
 
Απόδοση
Ετήσια
( 30/06/20 - 30/06/21 )
46.17%
Τριετής
( 29/06/18 - 30/06/21 )
33.44%
Πενταετής
( 30/06/16 - 30/06/21 )
83.10%
 
Ενεργητικό (€)
Συνοδευτικά Έντυπα Α/Κ