Όνομα MetLife FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜ.ΑΞΙΩΝ
Κατηγορία Μετοχικό Fund of Funds
Κωδικός Bloomberg ALFOFCO GA
Άδεια σύστασης EK. 5/27.01.2009 Τροπ/ση: 388/04.08.2021
Επενδυτικός κίνδυνος 5 (από 7)
Ημερομηνία έναρξης 02/02/09
Θεματοφύλακας Eurobank A.E.
Δείκτης αναφοράς (benchmark) Bloomberg Commodity Index (BCOM) 60%, S&P Global 1200 Energy Sector GICS Level 1 (SGES INDEX) 20%, S&P Global 1200 Materials Sector GICS Level 1 (SGM INDEX) 20%

 
Επενδυτικός σκοπός
Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η μακροπρόθεσμη απόκτηση υπεραξιών μέσω της ευέλικτης διαχείρισης σε επιλεγμένα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια που αναπαράγουν τις αποδόσεις βασικών δεικτών εμπορευματικών αξιών, με ισορροπημένη διασπορά μεταξύ των διαφορετικών μορφών εμπορευμάτων (ενέργεια, πολύτιμα μέταλλα, αγροτικά προϊόντα).
 
Σε ποιους απευθύνεται
To Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται στους επενδυτές που επιθυμούν να αποκτήσουν έκθεση σε προϊόντα που συνδέονται με τα εμπορεύματα και σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με την τάση των τιμών παραγωγού και καταναλωτή. Είναι χρήσιμο για επενδυτές που θέλουν να διαφυλάξουν μακροπρόθεσμα την πραγματική αξία των χρημάτων τους από τον πληθωρισμό.
 
Εξέλιξη Καθαρής Τιμής
 
 
 
Εξαγωγή Ιστορικών Στοιχείων Τιμών Προϊόντος
Από
Έως
Εξαγωγή
 
"Απευθυνθείτε στην MetLife ΑΕΔΑΚ (τηλ:++30 210 8787000 email: mfc_sales@metlife.gr) ή στον πιστοποιημένο ασφαλιστικό σας σύμβουλο για να ενημερωθείτε αναλυτικότερα για το προϊόν."
 
Επενδυτική Σύνθεση
 
Απόδοση
Ετήσια
( 30/06/20 - 30/06/21 )
28.51%
Τριετής
( 29/06/18 - 30/06/21 )
-5.01%
Πενταετής
( 30/06/16 - 30/06/21 )
-2.18%
 
Ενεργητικό (€)
Συνοδευτικά Έντυπα Α/Κ