18/01/2021
Αμοιβαία Κεφάλαια Καθ. Ενεργητικό(€) Αριθμός Μεριδίων Καθαρή Τιμή Τιμή Διάθεσης Τιμή Εξαγοράς Ημερήσια Μεταβολή Μεταβολή από 31/12*
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΙΚΤΟ 9.295.390,47 574.159,13 16,1896 16,6753 16,0277 -0,130% 1,804%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 14.597.201,54 983.566,00 14,8411 14,9895 14,6927 0,010% 0,426%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 33.056.697,74 1.637.014,85 20,1933 20,3952 19,9914 -0,080% -0,170%
MetLife OΜΟΛΟΓΩΝ US ΔΟΛΑΡΙΑΚΟ 5.881.339,90 452.537,89 12,9963 13,1263 12,8663 0,483% 0,921%
MetLife FUND OF FUNDS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 6.328.116,98 1.127.464,90 5,6127 5,7811 5,5566 -0,052% 1,141%
MetLife ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΚΧΑ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΕ 8.019.505,13 2.353.374,14 3,4077 3,4418 3,3736 -0,006% -0,053%
MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦ. 31.856.787,37 3.510.375,92 9,0750 9,3473 8,9843 -0,225% -1,083%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛ. Χ.Α. 11.459.582,33 9.395.794,88 1,2197 1,2563 1,2075 -0,262% -2,882%
MetLife ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 6.332.000,20 277.677,20 22,8035 23,0315 22,5755 -0,141% -0,474%
MetLife FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜ.ΑΞΙΩΝ 354.771,92 46.619,95 7,6099 7,8382 7,5338 -0,223% 4,799%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 4.427.656,64 190.830,32 23,2021 23,8982 22,9701 0,308% 4,535%
MetLife ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ - BRIC 3.805.650,23 734.398,87 5,1820 5,3375 5,1302 1,654% 9,145%

Ιστορικά Στοιχεία Τιμών Εξαγωγή
Επιλέξτε Προιόν
Από
Έως